Bestyrelsen

Formand og sekretær:
Tiltrådt 2013
Arly Nielsen – genvalgt 2015, 2017, 2019, 2021 og 2023, på valg 2025
Mobil: 30 31 02 23
E-mail: arly1807@gmail.com

Næstformand:
Tiltrådt 2018
Erik Sørensen – genvalgt 2020, 2022, på valg 2024

Kasserer:
Tiltrådt 2016
Per Kølbak – genvalgt 2018, 2020, 2022, på valg 2024

Bestyrelsesmedlem:
Tiltrådt 2013
Steen Madsen – genvalgt 2015, 2017, 2019, 2021 og 2023, på valg 2025

Bestyrelsesmedlem og MARTEC’s repræsentant:
Tiltrådt 2023
Emil Dolbak Søndergaard – på valg 2024

Studerendes repræsentant:
Tiltrådt 2023
Nickolaj Havsager

Bestyrelsessuppleant:
Tiltrådt 2020
Bent Nepper – genvalgt 2022, på valg 2024