Indkaldelsen 2013

Generalforsamling 2013

tilmeldte deltagere

2                           Peter og Anette

2                           Tom og Anna

2                           Albin og Manny

2                           Kristian og Birthe

2                           Ejnar og frue Josefsen

2                           Jan og Karen-Marie Gundestrup

2                           Jytte og Povl Erik Lillienskjold

2                           Faml. Gregersen

2                           Ib og Fe Nielsen

1                           Stig Kristensen

1                           Steen Madsen

2                           Arly og Edel

1                           Henrik Bradsted

049_2013 indkaldelse til generalforsamling_ani
049_efteraarsbuffet2
049_natmad