Referat fra Generalforsamling 2010

1. Valg af dirigent
Povl Erik Lillienskjold blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 4 ugers varsel

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde sin beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, herunder debatten med Skolens leder, og vores mulighed

for at melde os ind som gamle elever på skolens hjemmeside, og dermed have mulighed for at følge med i debatten her.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Peter Andersen aflagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et + på kr. 9.268,69. hvorefter foreningens aktiver er på

Kr. 27.760,21.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag

5. Valg af bestyrelse
Peter Andersen og Albin Jørgensen, der var på valg, blev genvalgt og  Arly Nielsen blev valgt ind i stedet for Nicolaj Siig, der er flyttet 
til Grønland.

Arly Nielsen vil være maskinmesterskolens repræsentant. I den forbindelse blev der diskuteret om denne post skal nedlægges, idet der er meget få medlemmer, der tilhører skolens personale.

6. Valg af suppleant

Kristian Brogaard blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Povl Erik Lillienskjold og Henrik Bradsted blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant
8. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent blev vedtaget til fortsat at være kr. 250,00
9. Eventuelt.

 

De unges manglende deltagelse blev endnu en gang vendt – uden konklusion

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *