Kategoriarkiv: 2010

Referat fra Generalforsamling 2010

1. Valg af dirigent
Povl Erik Lillienskjold blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 4 ugers varsel

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde sin beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, herunder debatten med Skolens leder, og vores mulighed

for at melde os ind som gamle elever på skolens hjemmeside, og dermed have mulighed for at følge med i debatten her.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Peter Andersen aflagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et + på kr. 9.268,69. hvorefter foreningens aktiver er på

Kr. 27.760,21.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag

5. Valg af bestyrelse
Peter Andersen og Albin Jørgensen, der var på valg, blev genvalgt og  Arly Nielsen blev valgt ind i stedet for Nicolaj Siig, der er flyttet 
til Grønland.

Arly Nielsen vil være maskinmesterskolens repræsentant. I den forbindelse blev der diskuteret om denne post skal nedlægges, idet der er meget få medlemmer, der tilhører skolens personale.

6. Valg af suppleant

Kristian Brogaard blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Povl Erik Lillienskjold og Henrik Bradsted blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant
8. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent blev vedtaget til fortsat at være kr. 250,00
9. Eventuelt.

 

De unges manglende deltagelse blev endnu en gang vendt – uden konklusion

 

 

 

 

 

 

 

Konstituering efter generalforsamling 2010

Følgende blev debatteret:

 1. Generalforsamlingens forløb
 2. Konstituering
  1. Peter – Kasserer
  2. Albin – Bestyrelsesmedlem
  3. Edel – Næstformand
  4. Arly – Skolens repræsentant
  5. Studierådets repræsentant – vacant
 3. Studierådets deltager – eller mangel på samme
 4. Vedtægtændringer forberedes i løbet af sæsonen og optages på dagsordenen for næste generalforsamling
 5. December 2010 eventuelt besøg på en af de store Nordsø både i Hirsthals – Ejnar vender tilbage
 6. Besøg og tiltag i 2011
  1. 2. april 2011 – Sergent Skolen – kig bag kulisserne – Albin
  2. 4. juni 2011 – Fårup Sommerland – besøg og et kig bag kulisserne – Albin
  3.  efter sommerferien – eventuelt.
 7. Næste møde i bestyrelsen 25 Januar 2011
 8. Generalforsamling 2011 – bliver den 8 oktober 2011.

Med venlig hilsen Formanden

 

Generalforsamling 9 Oktober 2010

Generalforsamling 9 Oktober 2010

Generalforsamling løb af stabelen den 9 Oktober 2010 med følgende dagsorden mm.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Eventuelt
Ad stk. 4 - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Sidste tilmeldingsfrist mandag den 4 oktober til
Edel på tlf. 29894191 og Tom på ts@nevk.dk 
Vi holder festen på skolen - Hånbækvej den 9 oktober 
Vi starter med generalforsamling klokken 17.00 
Der er kaffe mv til ledsagere sålænge.
18.15 løs snak over en velkomstdrink
18.30 går vi til bords og nyder nedenforstående menu.
Omkring midnat er der skrub af mad.
Vi arbejder på at få levende musik i den skrivende stund. 
Menu ved festen er 

Menu

Forret:

                 Røget dyrekølle på ruccola med persillepesto, pinjekjærner og flytes.

 

Buffet:

                 Svampe braiseret kalveculotte

                 Chilli & vanille marineret skinkesteg

                 Marineret rødbeder med hyldeblomst sennep og æble

                 Salat af hvedekerner, langtidsbagte tomater, røde peberfrugt

                 Og kørvel

                 Små stegte kartofler med groft salt

                 Grillede rodfrugter med timian og hasselnød

 

Dessert:

                 Lun æble tærte med vanillecream.

 

Pris pr. deltager 200,00 kr. inklusiv de drikkevarer der står på bordet ved start.

 

tilmeldte er:

Verner og Jonna
Kristian og Birthe
Edel og Arly
Tom og Anna
Henrik Bradsted
Stig 
Ib og Fe
Albin og Manny 
Anny & Henrik Gregersen
Ejnar og Inger Marie

Peter og Anette

 

 

4. September – Besøg på Oceanariet og Hirtshals Havn

 

Besøg på Oceanariet og Hirtshals Havn


 

  

 

Dato: lørdag den 4. september

 

 

Antal: ca. 20 – 25 personer

 

 

Program: 10.00     Ankomst til Nordsøen Oceanarium

Guide står på bussen og giver en intro

 

10.10     Rundtur på Hirtshals Havn med guide i bussen

Besøg på Nordsøen vandindtag

 

11.30     Frokost serveret i Nordsøens Restaurant

 

13.00     Dykkeren fodrer fiskene i Oceanariet

 

13.25     Rundvisning i udstilling og bag kulissen

–  Udstilling og opbygning

 

–  Teknik og vandbehandling

 

14.15     Nordsøen på egen hånd

 

15.00     Sælerne fodres / arrangementet slutter


 

 

Forplejning: Lækker frokostbuffet med fiskespecialiteter inkl. 1 øl/vand

Kaffe og the

Deltagere:

 • Sum 32 voksne 9 børn -2 kører selv men skal med på den fælles tur i Hirtshals
 • Edel og Arly
 • Karen & Frede Nejsum

 • Jan og Karen Marie
 • Hans Gundestrup + 2 børn
 • Hans Rømer og Frue
 • Jytte og Povl Lillienskjold
 • Ejnar og Frue
 • Erik Sørensen og frue – kører selv
 • Henrik Bradsted
 • Jonna og Verner Thomsen
 • Ib & Fe
 • Lars & Mia
 • Henrik Kraft +2 Børn
 • Peter med frue + 1 barn
 • Anny & Henrik,Christina +Caroline

 • Birthe & Kristian

 • Anna & Tom

Edels referat fra turen

Lørdag den 4. september 2010 havde vi en tur til Oceanariet og Hirtshals Havn med vores forening.

Vi skulle køre sammen fra Martec kl. 09.00 med ankomst til Hirtshals kl. 10.00.

Da de sidste ankom til bussen steg vores guide på bussen, hvorefter vi fik en meget interessant tur igennem byen ned til havnen, hvor vi så hvor vandindtaget til Oceanariet var helt nede på stranden og derefter var vi inde og se pumpehuset ”lige på den anden side af vejen” hvor Gert gav os en grundig information om hele maskineriet og alle pumperne, der sørger for at vandet bliver rent inden det når de store akvarier i Oceanariet.

Herefter gik vi  ud på molehovedet hvor vi fik en lille bjæsk mens vi så en af de store Norgesfærger sejle ind i havnen og ellers fik en hyggesnak i det gode vejr.

På vejen tilbage i bussen fik vi også lidt lokalhistorie af vores guide, som havde en historie om næsten alle de skibe, der lå i havnen og da vi ankom til Oceanariet fik vi serveret en rigtig fin frokost, hvor der selvfølgelig både var sild, rødspættefileter, fiskefrikadeller, rejer og meget andet godt.

Efter frokost var der tid til at kikke på at dykkere fodrede fiskene i det store akvarium med bl.a. de 3 klumpfisk, og da det var overstået viste den samme dykker os rundt bag kulisserne, hvor vi fik set det store akvarium, der var 8 meter dyb, ovenfra og fik en meget fin info om både teknik, vandbehandling og rengøring af akvarierne.

Herefter blev vi delt i to hold hvor vi blev vist rundt og bl.a. fik historien om sælerne m.m. og da vi havde set fodring af sælerne gik vi tilbage til bussen, hvorefter turen gik tilbage til Frederikshavn.

 

Alt-i-alt en vellykket tur med mange indtryk og et rigtig dejligt vejr.