Bestyrelsen

Formand og sekretær:
Tiltrådt 2013
Arly Nielsen – genvalgt 2015, 2017 og 2019, på valg 2021
Mobil: 30 31 02 23
E-mail: arly1807@gmail.com

Næstformand:
Tiltrådt 2018
Erik Sørensen – genvalgt 2020, på valg 2022

Kasserer og MARTEC’s repræsentant:
Tiltrådt 2016
Per Kølbak – genvalgt 2018, 2020, på valg 2022

Bestyrelsesmedlem:
Tiltrådt 2013
Steen Madsen – genvalgt 2015, 2017 og 2019, på valg 2021

Bestyrelsesmedlem:
Tiltrådt 2020
Peter Andersen – på valg 2022

Studerendes repræsentant:
Tiltrådt 2021

Bestyrelsessuppleant:
Tiltrådt 2020
Bent Nepper – på valg 2022