Referat af Generalforsamling 2009

Referat af Generalforsamlingen 24 Oktober 2009
Poul Erik von Lillienskjold modtog valg som dirigent, og erklærede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, eftersom det var sket den 25 September 2009.
I bestyrelsens beretning gennemgik Tom årets få begivenheder, herunder mødet med Erik Møller og Brian Thomsen vedrørende skolens nye tiltag omkring adgangsforhold via hjemmeside til nuværende og gamle elever. Det bliver der arbejdet på i den kommende tid.
Regnskabet blev gennemgået af Peter Andersen, og det blev godkendt af forsamlingen.
Der var ingen indkomne forslag.
Ejnar gik ud af bestyrelsen efter eget valg og istedet blev Nicolag Siig valgt ind i bestyrelsen.
Tom blev genvalgt.
Revisor og revisorsuppleant modtog genvalg.
Kontingentet blev sat til 250 kr. pr. år.
Under eventuelt, kom der mange gode forslag til næste års aktiviteter. Der blev foreslået:
Tur til FUR ; Thisted tur ; Se på ny travler i Skagen der er ved at blive bygget, sammen med besøg på Skagen vandværk ; Besøge Containerbåd i Århus havn (AP.Møller)
Henrik Bradsted fortalte om sin debat med Per Jørgensen ved kredsmødet forleden, herunder en omtalemulighed i Bladet – med journalist til disp.
Motormuseerne i Grenå og ikke mindst Egense blev vendt, som mål for en spændende udflugt.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, hvorefter deltagerne entrede kantinen med godt til ganen og med Ejnars orkester i baggrunden.
/Tom

018_2009 indkaldelse til generalforsamling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.