Forfatterarkiv: Tom Svendsen

arrangementer 2012

 

Arrangementer i 2012

 

Følgende blev foreslået:

 

8. maj 2012:                        Bestyrelsesmøde

 

2. juni 2012:                        Forårs-/sommertur til Skagen med guidet besøg på Skagen Museum og besøg på Skagen Bryghus

 

1. september 2012:             Sommer-/efterårstur til Ørnereservatet i Tuen og besøg på Løkken Bryghus

 

6. oktober 2012                  Generalforsamling

 

Der fremkom et spørgsmål om det evt. kunne lade sig gøre, at få nogle regler om opmærksomhed ved runde fødselsdage, mærkedage, begravelser m.v.

 

Næste møde blev aftalt til 8. maj 2012 på MARTEC.

 

Sergentskolen forårstur

Deltagere tilmeldt til besøget på Sergentskolen Frederikshavn

Lørdag den 2 April 2011

Mødetid på stedet 09:45

Adresse:
Dronninging Margrethesvej 20
900 Frederikshavn

Edel og Arly
Peter og Anette
Henrik Bradsted
Hans Jørn og Birgit
Ejnar og Inger Marie
Birhe og Kristian
Lars E. Jensen
Orla Sørensen
Poul og Jytte
Jonna og Verner Thomsen
Christian Bang Carlsen
Tom og Anna
Ib Nielsen
Albin og Manny
Erik Sørensen

 

Referat fra Generalforsamling 2010

1. Valg af dirigent
Povl Erik Lillienskjold blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 4 ugers varsel

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde sin beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, herunder debatten med Skolens leder, og vores mulighed

for at melde os ind som gamle elever på skolens hjemmeside, og dermed have mulighed for at følge med i debatten her.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Peter Andersen aflagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et + på kr. 9.268,69. hvorefter foreningens aktiver er på

Kr. 27.760,21.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag

5. Valg af bestyrelse
Peter Andersen og Albin Jørgensen, der var på valg, blev genvalgt og  Arly Nielsen blev valgt ind i stedet for Nicolaj Siig, der er flyttet 
til Grønland.

Arly Nielsen vil være maskinmesterskolens repræsentant. I den forbindelse blev der diskuteret om denne post skal nedlægges, idet der er meget få medlemmer, der tilhører skolens personale.

6. Valg af suppleant

Kristian Brogaard blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Povl Erik Lillienskjold og Henrik Bradsted blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant
8. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent blev vedtaget til fortsat at være kr. 250,00
9. Eventuelt.

 

De unges manglende deltagelse blev endnu en gang vendt – uden konklusion

 

 

 

 

 

 

 

2011 aktiviteter

 1. December 2010 eventuelt besøg på en af de store Nordsø både i Hirsthals – Ejnar vender tilbage
 2. Besøg og tiltag i 2011
 3. 2. april 2011 – Sergent Skolen – kig bag kulisserne – Albin
 4. 4. juni 2011 – Fårup Sommerland – besøg og et kig bag kulisserne – Albin
 5.  efter sommerferien – eventuelt.
 6. Næste møde i bestyrelsen 25 Januar 2011
 7. Generalforsamling 2011 – bliver den 8 oktober 2011.

Konstituering efter generalforsamling 2010

Følgende blev debatteret:

 1. Generalforsamlingens forløb
 2. Konstituering
  1. Peter – Kasserer
  2. Albin – Bestyrelsesmedlem
  3. Edel – Næstformand
  4. Arly – Skolens repræsentant
  5. Studierådets repræsentant – vacant
 3. Studierådets deltager – eller mangel på samme
 4. Vedtægtændringer forberedes i løbet af sæsonen og optages på dagsordenen for næste generalforsamling
 5. December 2010 eventuelt besøg på en af de store Nordsø både i Hirsthals – Ejnar vender tilbage
 6. Besøg og tiltag i 2011
  1. 2. april 2011 – Sergent Skolen – kig bag kulisserne – Albin
  2. 4. juni 2011 – Fårup Sommerland – besøg og et kig bag kulisserne – Albin
  3.  efter sommerferien – eventuelt.
 7. Næste møde i bestyrelsen 25 Januar 2011
 8. Generalforsamling 2011 – bliver den 8 oktober 2011.

Med venlig hilsen Formanden